Co je nového
Pár slov o nás
Zvířátka k prodeji, nebo k darování
Minikozičky
Miniovečky
Minipony
Koně
Miniprasatka

Papoušci
Sovy
Savci
Naši Teddy králíčci
Pavo cristatus
Naše morčátka
Naši pesani a kámoši našich pesanů
Naši pštrosi Nandu pampoví v bílé formě
Naše kočičky
Fotečky toho, co se jinam nevešlo
Kontakt

Kuk do novinek PRODEJ ODCHOVŮ - klikněte sem ZÁJMOVÝ KROUŽEK od 29.9.2022 každý čtvrtek
(pro info klikněte sem) pozor schůzka ze 6.10.2022 přesunuta na víkend
Chcete se stát členem našeho spolku? KLIKNĚTE SEM MÉDIA

POŘÁDÁME VEŘEJNOU SBÍRKU
na podporu našeho spolku

č.ú. 3331112000/2010
pod kontrolou Krajského úřadu Kraje Vysočina
- KLIKNĚTE SEM

KONTAKTY
Vítejte na našich stránkách. Nás spolek bláznů do zvířat a přírody se jmenuje: Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.
to z.s. znamená zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, neboli společenství lidí se společným zájmem
o přírodu a zvířata (nejsme klasický zookoutek s otevírací dobou, kdy se mohou návštěvníci volně pohybovat mezi zvířaty, jsme oázou pro zvířata zakrslá, exotická, zvláště chráněná i zvířata vyžadující zvláštní péči, jsme spolek několika lidí, kteří mají svá zaměstnání, nebo chodí do školy, a ve volném čase pečují o zvířata, o přírodu, lesy a životní prostředí, pořádají osvětové a environmentální činnosti a pořádají akce v rámci ČR, spolupracují s dalšími organizacemi. Pokud chcete navštívit zvířata, můžete se zapojit v rámci dobrovolnické činnosti. A protože místní stavební úřad zaslal předsedkyni spolku Výzvu, kde jsou činnosti spolku, jako je např. pořádání komentovaných prohlídek o prázdninách, "v rozporu s územním plánem", můžete se na zvířata, která jsou v zájmovém chovu předsedkyně spolku, podívat na kanálu Youtube, nebo na pexesu, které je za příspěvek na zvířata k dostání v sídle spolku. A protože pořádání Veřejné sbírky, bylo správním orgánem v Třebíči posouzeno jako žebrání a zvířátka je nutno nakrmit a zázemí pro ně udržovat a také se o ně postarat a věnovat se i dalším spolkovým činnostem, jako je péče o přírodu a krajinu vč. financování revitalizací a obnovy přírodních lokalit, nutí nás to hledat další zdroje a způsoby financování. Další aktivity spolku, zejména plánovaná agroturistika, jsou předmětem jednání s dotčenými úřady, které si musí rozmyslet, zda je jejich rozhodování v souladu, nebo v rozporu, s koncepcí rozvoje venkova Kraje Vysočina.
IČO 02287544 zapsáno ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně
založili jsme také Lesní klub PLAZ (Klub Přátel Lesa A Zvířat) a

ve školním roce 2022/2023 pořádáme zájmový kroužek CHOVATELSKÝ - ENVIRONMENTÁLNÍ

Náš SPOLEK byl založen v roce 2013. K činnostem spolku zapůjčuje svá zájmová zvířata předsedkyně spolku, která se zabývá chovatelstvím již od roku 2005. Spolek provádí osvětové a environmentální činnosti, společně pečujeme o 2 lesy a tůň s chráněnými živočichy. Pořádáme nevýdělečné vícedenní sportovní akce pro veřejnost mimo sídlo Spolku. Připravujeme zvířátka na animoterapii, sázíme lesní i nelesní zeleň, pečujeme o přírodně cenné lokality - chráníme je, udržujeme a revitalizujeme pro obnovení jejich přírodní a krajinářské hodnoty. Rekonstruujeme původní statek, objekt historického zájmu, plánujeme vybudovat muzejní expozici minerálů a zkamenělin (finanční prostředky pro vybudování expozice pro umístění exponátů je nutné získat Veřejnou sbírkou), tvoříme okrasnou a přírodní zahradu, pořádáme zájmový kroužek.

Zájmový chov je veden pod: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., provozovaná Ministerstvem zemědělství
  Český svaz chovatelů pštrosů
Spolek je členem: KOUS Vysočina - kooperační uskupení NNO Vysočina (sekce ekologie a životní prostředí)

Spolek spolupracuje s:

Nadace VIA přes portál Darujme.cz
PARTNEŘI:

podívejte se k nám do novinek co je u nás nového, poslední aktualizace novinek byla 18.10.2021 (v období do 10/2022 proběhne nová aktualizace Novinek, velká prodleva byla způsobena tím, že za příspěvek z 05/2021 ve kterém byla uvedena pravdivá informace o zabití našeho klokana, jsem byla já sama za informace uvedené v příspěvku prověřována kriminální policií na základě trestního oznámení určité osoby. A protože veškerá má komunikace a veškeré spojení se světem je sledováno touto osobou, která na mne již osmým rokem vyvíjí soustavný nátlak, nechtěla jsem, aby byla informována o našich aktivitách a plánech spolku z důvodu možného zneužití těchto informací k záškodnickým aktivitám. Vzhledem k tomu, že jsem byla i tak s rodinou opět fyzicky napadena v 06/2022 a již proběhlo období, abych se "otřepala" a vyléčila ze zranění, odmítám zůstat v pasivní pozici šikanovaného člověka a doplním Novinky o veškeré aktivity a události za uplynulé období)
Složku "Na prodej" aktualizujeme každou chvíli........,

Sýček obecný - mládě, foto z roku 2014, počátky budování okrasné zahrady

a okrasná zahrada o 7 let později, květen 2021 a pod ní červen 2021

Vendulka